Dilimizin yozlaşmaya başlaması, ecnebi kelimelerin yazı ve konuşma diline oturması ve hem de bazen kalıplaşarak dilin tek parçası durumuna gelmesi epey ürkütücü tek haldir. Gabile Çağımızda teknolojiyle beraber sağlanan birçok basitlikler bulunmaktadır.
Hiç şüphe yok ki kendimize getirmiş bulunduğu en ehemmiyetli zararlar dan biri de dilimizin yozlaşmasına yaptığı katkıdır.
Bu yaşanan dejenerasyon meselesi vasıtası ile Türkçenin mevcut kaidelerin tek kıyıya bırakılıp gelişigüzel kullanılmalı, konuşulması ve yazılması mananına gelmektedir.

Dilimizin özelliklerinin geri döndürülemez tek biçimde bozulmaya başlaması ise toplumun tarihini unutması, vakit içinde tek birimize tahammül bile edemediğimiz vaziyete gelmesi ve fertler içinde ortak olmayan ve tek manası olmayan sözcükler meydana çıkacaktır. Yaşatılan her kültürün, kazanın, kendisine özgü konuşma şekli lehçesi yer almaktadır. Ama medeniyetlerde bulunduğu gibi bu toplumlarında mevcut ortak tek dil yer almaktadır. Gabile mobil sohbetinde sizde Bugün etrafımızda tespit edilen birçok iş yerinin Türkçe tek ad seçmek adına manalı veyahut manasız ecnebi kelimelerden meydana gelen, çağrışım yapmış adları seçtiğini görüyoruz.