Kılavuz PDF İNDİR1. GİRİŞ

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi MBYS Modülü kapsamında;
Hedef kullanıcılar; İlçe SM, TSM, GSM, Özel Muayene Hekimi, Diş Hekimi, Aile Hekimi, Uzman Aile Hekimi, Yetkilendirilmiş Aile Hekimi, ASE, Hemşire ve Ebe kullanıcılarıdır.

- Muayene
Tanı, reçetem entegrasyonu, rapor, tıbbi müdahale, sevk işlemleri,

- Gebelik İşlemleri
Gebe bildirim, gebe izlem, ve lohusa izlemleri

- Çocuk Sağlığı
Bebek-Çocuk izlemlerinin yapılıp takip edilmesi

-Aşı
Beyana dayalı aşı, gerçek zamanlı aşı


-MBYS teknik destek
Yazilimdestek.saglik.gov.tr adresinden HSYS projesi altındaki MBYS kategorisinden sağlanmaktadır. Yazılım destek sistemi üzerinden kullanıcı oluşturarak teknik destek işlemlerini takip edebilir veya 0312 248 51 51 numaralı telefon üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

-MBYS kullanıcı oluşturma işlemleri
İl Sağlık Müdürlüklerinde görevlendirilmiş İl Adminleri tarafından kullanıcı tanımlama, yetkilendirme ve kurum atama işlemleri yapılmaktadır.


2. ANASAYFA

Ana Sayfada genel duyurular yer alır. Eğer sağ sütteki bildirim butonuna tıklanırsa yeni yayınlanan duyurular görüntülenir.
3. MUAYENE İŞLEMLERİ

Muayene modülü ana sayfada duyurular, genel istatistiksel veriler, hasta sayıları ve günlük-aylık muayene dağılım grafiği gösterilir.
Hasta işlem listesi ekranından muayeneye gelen hastalar için kayıt oluşturulur. Bekleyen Hasta Kayıt butonuna basılarak hasta bekleyen hastalara eklenir. Hasta seçme işlemi için sağ üst hasta arama bölümünden TC kimlik numarası yazılarak ara butonuna tıklanır veya Enter tuşu kullanılır. Eğer seçili bir hasta zaten mevcut ise Seçili Hastayı Listeye Ekle butonu ile bekleyen hasta kaydı hızlıca oluşturulabilir.


Bir diğer yöntem bekleyen hasta kayıt butonu ile gerekli bilgiler girilerek sorgulama butonuna basılır, hasta doğrulama işlemi yapıldıktan sonra bekleyen hastalara ekle butonu kullanılarak bekleyen hastalara kişi eklenir.Bekleyen hasta kayıt işlemini hekim ya da yardımcı sağlık personeli yapabilirken hastayı işleme almayı yalnızca hekim yapabilir.


Hekim hastayı işleme aldıktan sonra muayene ekranı açılır. Muayene ekranında hasta muayenesine ait tanı ve reçetem sistemi girişi, rapor, sevk ve tıbbı müdahale gibi tüm işlemler gerçekleştirilir.Reçete ve Tanı bilgisi kayıt alanından tanıların girişi yapılır. Tanı girişinde tanıların ICD-10 kodu ya da adı yazılarak arama yapılabilir.Giriş yapılan tanı Kronik, Diyabet, Kanser, Bulaşıcı Hastalık gibi bildirimi zorunlu hastalık tanısı ise ilgili tanıya ait veri seti otomatik olarak açılır.
Tanı listesi ekrandan o tanıya ait girilmiş herhangi bir veri seti kaydı var ise detay butonuna tıklanarak ilgili veri seti bilgileri görüntülenebilir.Eğer hastaya giriş yapılan tanı bilgisi akılcı antibiyotik kapsamında ise Şekil 10’daki ekran açılır. Verilerin girişi yapılarak sorgulama butonuna basılır.


Sorgulama işlemi yapıldıktan sonra akılcı antibiyotik önerileri ile detaylı bilgi ya da test sonucu bilgileri giriş ekranı açılır.


Alt menüde bulunan rapor butonuna tıklanarak hastaya yazılmak istenen rapor türü seçilir, açılan ekrandaki rapora ait verilerin girişi sağlanarak ekle butonuna basılır.

Eklenen rapor için yazdırma, düzenleme ya da silme işlemleri yapılabilir.


Alt menüde yer alan Tıbbi Müdahale butonu kullanılarak açılan ekrandan tıbbi müdahale kaydı gerçekleştirilir.Tıbbı müdahale seçimi yapıldıktan sonra gerekli düzenleme ve silme işlemi listedeki butonlar yardımı ile yapılabilir.


Diş hekimleri ise “diş müdahale” butonunu kullanarak diş müdahalesi ekleyebilir.


Açılan diş müdahalesi ekranında diş tipi seçimi yapılarak diş şemasının gösterimi sağlanır. Çocuklar için süt dişleri seçimi yapılır.

Yapılan müdahale için; çene ya da diş/dişler seçimi yapılır. Diş seçimi için numaralarla gösterilen dişin üzerine tıklanır. Seçilen diş/dişler sarı renkle gösterilir. Müdahale adı ya da kodu yazılır ve ekle butonuna basılır. Eklenen tüm diş müdahaleleri liste şeklinde gösterilir. Gerekli olması halinde eklenen diş müdahalelerinin silmesi yapılabilir.Genel diş durumu alanından hastanın dişlerinin durumunun seçimi yapılabilir. Bu alanda sağdaki seçim butonlarına tıklayarak çoklu seçim yapılabilir veya her bir dişin üstündeki açılır seçenekten seçilebilir. Hastanın daha sonraki gelişlerine göre bu diş şeması güncellenebilir.


Alt menüde yer alan Sevk butonuna tıklanarak sevk&konsültasyon ekleme ekranı açılır.Sevk edilen poliklinik seçimi yapılır ve sevk ekle butonuna basılır, ardından açılan ekrandan sevk konsültasyon durumu seçilir ve gerekçe eklenerek kaydetme işlemi tamamlanır.
Kaydedilen sevk bilgisi için listede yer alan yazdır düzenle ya da silme butonları kullanılarak gerekli işlemler yapılabilir.

Alt menüde yer E-Reçete butonu kullanılarak, Reçetem sistemine gidilir. Hasta muayene bilgileri girildikten sonra E-Reçete butonuyla reçete işlemleri için E-Reçete sistemine aktarılır.Hekim günlüğü sayfasından; hekimin seçilen tarih aralığında yapmış olduğu tüm muayene kayıtları listelenir. Muayeneyi göster butonu ile o muayene kaydı detayına ulaşılır.

Hasta geçmişi sayfasından hastanın geçmiş muayeneleri listelenir, bu sayfaya girişte e-imza kullanılır.
Tıbbi müdahale ekranından seçili hastanın tıbbi müdahaleleri görüntülenir veya ekleme, düzenleme işlemleri yapılabilir.


Muayene Yönetim ekranından favori ilaç, favori tanı ve muayene kayıt öneri listelerine ulaşılabilir.
Favori Tanı Listesi sayfasından hekimin sık kullandığı tanıların yönetimi yapılır. Hekim sık kullandığı tanıları bu listeye eklediğinde muayene ekranındaki tanı arama alanında bu tanılar hızlıca listelenecektir. Tanı Adı bölümünden tanıyı yazıp seçmesi sık kullanılan tanılara eklenmesini sağlayacaktır. Tıbbi müdahale sık kullanılanlar Muayene yönetim altından yine aynı şekilde eklenmektedir.

4. GEBELİK İŞLEMLERİ

Gebe işlemleri sayfasına giriş için öncelikle hasta seçimi yapılması gereklidir. Hasta seçimi yapıldıktan sonra bireyin gebe bildirimleri ekranı açılır bu ekrandan var olan gebe bildirimleri görüntülenir. Yeni Gebe Bildirim Ekle butonu kullanılarak yeni gebelik ekleme sayfası açılır. Eğer e-Nabız’da var olan gebelik bildirimi varsa alt listeden Ara denilerek e-Nabız gebe bildirim listesine gelmesi sağlanır.
Gebe bildirim bilgileri doldurularak kaydet butonuna basılır.

Gebe bildirimi yapılmış olan hasta kaydı listelenir. Bu kayda ait gebe bildirim işlemleri, gebe izlem işlemleri ya da gebe sonuç işlemleri yapılabilir.

Gebe Bildirim işlemlerindeki sil butonu kullanılarak, kaydedilen gebe bildirim silinebilir. Detay butonuna tıklanarak ise girilmiş olan gebe bildirim bilgileri düzenlenebilir.
Hastanın gebe bildirimi girildikten sonraki süreçte eğer gebelik sonlanmamış ise gebe izlemlerin girilmesi gerekmektedir. Gebe izlem kayıt butonuna tıklanarak yeni gebe izlem kaydı yapılır. Ayrıca daha önce kaydedilmiş olan gebe izlem için Gebe izlem listesi kullanılabilir. Listede yer alan detay ve silme butonları kullanılarak silme ve düzenleme işlemleri yapılabilir.

Sonlanan gebelik için bireyin gebe bildirimleri listesinden sonuç ekle butonuna basılır ve gebelik sonuç bilgileri girilir. Gebe sonuç bilgileri kayıtta onay işlemi kabul edildiğinde artık gebelik sonlanmış olarak kaydedilir.


Sonlanmış olan bir gebelik için artık gebe bildirim listesinde lohusa izlem bölümü yer alır. Ayrıca detay butonu tıklanarak sonlanan gebe sonuç bilgileri detayına ulaşılır.
Lohusa izlemleri butonuna tıklanarak varsa daha önce yapılmış olan lohusa izlemler görüntülenir ve yeni lohusa izlem kaydı yapılır. Ayrıca daha önce kaydedilmiş olan lohusa izlem için listede yer alan detay ve silme butonları kullanılarak silme ve düzenleme işlemleri yapılabilir.

5. ÇOCUK SAĞLIĞI İŞLEMLERİ

Çocuk Sağlığı sayfasından bebek çocuk izlem kaydı ve listelemesi yapılır.
Bebek Çocuk izlem listesi sayfasından hastaya ait HSYS’den yapılmış ya da e-Nabız’da var olan bebek çocuk izlem kayıtları listelenir.


İzlem kayıt butonuna tıklanarak veya takvimdeki sarıya dönüşmüş izlem var ise o izleme tıklanarak yeni bebek ve çocuk izlem kaydı ekranı açılır. Gerekli alanlar doldurularak kaydet butonu ile kayıt gerçekleşir.Kaydedilen her bir bebek çocuk izlem kaydı listesinde detay, düzenle ve sil butonu yer alır. Bebek çocuk izlem ile ilgili gerekli işlemler buradan yapılır.

6. AŞI İŞLEMLERİ
Aşı sayfasından beyana dayalı ve gerçek zamanlı aşılar yapılır, yapılan aşılar listelenir.
Kurum aşıları kullanıcının kurumunda yapılan aşılar listeler bireyin aşıları ise seçili hastanın aşılarını listeler. Bireyin aşılarında bebek-çocuk aşı takvimi yer alır. Bu ekrandan yine bebek-çocuk kaydı ile ilgili izlemlerde yer alır.


Listedeki kayıtlar için kurum aşıları bölümünden hasta, aşı, aşı yapılma tarihi gibi filtreleme alanları seçilerek arama yapılabilir.

Beyana dayalı aşı kayıt sayfasından karekod doğrulaması yapılmadan beyan aşının kaydı yapılır. Burada aşı bilgileri manuel olarak seçilir, bilgi alınan kişiye ait bilgilerin de girişi yapılarak aşı kaydı tamamlanır.

Gerçek zamanlı aşı kayıt sayfasından aşı girişi yapılırken karekod okutulur, okutulan karekoda göre aşıya ait aşı ismi, son kullanma tarihi otomatik olarak atanır. Doz seçimi, gezici hizmet bilgisi seçimi ve diğer aşı bilgilerinin seçimi yapılır. Eğer yapılan aşı okul aşısı ise sınıf bilgisi seçimi de yine bu ekrandan yapılır. Kaydet butonuna basılarak sistem aşının Aşı Stok Takibinden uygulanabilirlik durumunu otomatik sorgular ve aşı stokta ve kullanılabilir durumda ise kaydı yapılır.

Kılavuz PDF İNDİR