T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü


Aşı veya negatif PCR Zorunluluğu

Koronavirüs (Covid*19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari
seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü unsur gönüllülük esasına göre yürütülen
aşılama faaliyetleridir.


Ülkemizde aşılama çalışmalarında büyük mesafe alınmış olup aşı programına dahil edilenler baz
alındığında birinci doz aşılamada % 73, ikinci doz aşılamada ise % 55,5 düzeyine ulaşılmıştır. Aşılama
faaliyetlerinde önemli bir ivmenin yakalandığı bu dönemde aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın
kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.
Önümüzdeki dönemde de salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun
bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin
tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı
kesimlerinde mevcut olan aşılamaya ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı
sağlayacak düzeye getirilmesi giderek önem kazanmaktadır.

Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli
aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen
tereddüt konuları Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak
ele alınmış ve aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.
1. Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı
tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik
faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verilecektir. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı
ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecektir.

2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi
vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu
getirilecektir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden
kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid*19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye
göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı
geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.


3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu
ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi
bulunmalıdır. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul
aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid*19 hastalığı sonrası bilimsel
olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması
yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine
müsaade edilmeyecektir.

4. Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler
veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu
kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecektir.

5. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri
davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir
parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi
faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik
çalışmaların vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;