Ereçete PHP imzalı veride base64 hatası

PHP: --------- $parameters[] = new SoapVar($imzaliveri, XSD_BASE64BINARY, null, "", 'imzaliErecete'); $parameters['tesisKodu'] = $drbrbilgi['tesisKodu']; ...

PHP- Kodu:

$parameters[] = new SoapVar($imzaliveri, XSD_BASE64BINARY, null, "", 'imzaliErecete');
$parameters['tesisKodu'] = $drbrbilgi['tesisKodu'];
$parameters['surumNumarasi'] = '1';
$parameters['doktorTcKimlikNo'] = $rbilgi['RCP_doktorTcKimlikNo'];
$parameter = [
'arg0' => new SoapVar($parameters, SOAP_ENC_OBJECT)
];
$client = new SoapClient("https://medeczane.sgk.gov.tr/medula/eczane/saglikTesisiReceteIslemleriWS?wsdl");
$wsse = '

'
.$rbilgi['RCP_doktorTcKimlikNo'].'
'
.$_POST['MedulaSifre'].'

'
;
$header_data = new SoapVar($wsse, XSD_ANYXML);
$header = new SoapHeader('http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd', 'Security', $header_data);
$client->__setSoapHeaders($header);
$results = $client->imzaliEreceteGiris($parameter);
print_r($results);Merhaba Arkadaşlar,
İmzalı reçete xml verisini yukarıdaki şekilde gönderiyorum. fakat ya yazılımsal bir hata var diyor ya da biraz değişiklik yaptığımda base64 hatası geliyor. nasıl bir veri yollamalıyım.


Bakanlığın yayınladığı dokümanda "İmzalan orijinal XML dosyası imzalı dosyanın içinde 64’lük tabanda (base 64) kodlanarak yer alacaktır. "
denmekte bunun anlamı nedir?

stdClass Object ( [imzaliEreceteGirisReturn] => stdClass Object ( [sonucKodu] => 0001 [sonucMesaji] => Yazılımsal veya sistemsel bir hata oluştu. [uyariMesaji] => ) )

daha önce bu işle uğraşıp başarmış arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

Herkese iyi çalışmalar.