vBulletin 4.0'a kadar lisans alıacaktır

4.0'a kadar indirilebilir olması yeterli olacaktır. Varsa sadece uygun fiyattan olanı alınacaktır. PM ile ulaşabilirler.

4.0'a kadar indirilebilir olması yeterli olacaktır. Varsa sadece uygun fiyattan olanı alınacaktır. PM ile ulaşabilirler.