POL.TR, T.C. Güvenlik teşkilatının kullanması amacıyla açılmış bir alt alan adıdır.


Kimler pol .tr uzantılı domain kaydedebilir?


Güvenlik Teşkilatı
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe), müracaat sahibi bağlı bulunduğu Güvenlik Genel Müdürlüğü amirinin imzası ve kuruluş mührü ile iletilmelidir.
– POL.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
İdari mesul degişiklik formu (kaşeli imzalı),