NET.TR , İnternete dair erişim hizmeti, internet üzerinden internet, portal, tarama, e-posta vb. Katma degerli, geniş ölçekli hizmetler ve program servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar amacıyla alt alan adı. Ticari özel ve tüzel şahıslar amacıyla alt alan adıdır.


KAPSAM: internete dair erişim hizmeti, internet üzerinden portal, tarama, e-posta, internet gibi katma kıymetli, geniş ölçekli hizmetler ve program servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlara; internet tabanlı çalışan ve belli bir vakit hizmet verdiğini kanıtlayan şahıs yada kuruluşlara yada internet hizmeti verecegini beyan ederek 3 ay içersinde taahütünü yerine getirecek olan bütün kuruluşlara tahsisi edilmektedir.


Erişim hizmeti veren kuruluşlara ek olarak, internet üzerinden yeni katma kıymetli hizmetler veren, varolan hizmetlerin internette taşınmasını sağlayan, toplumsal fayda ve toplumsal katılması arttıran projelerin barındırılmasını hedeflemektedir.


Yukarıdaki tarife uyan şahıs yada kuruluşlar “.net.tr” altında alan adına başvura bilir.


İnternet servis sağlayıcılar


a)Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b)Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
c)Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi
d)Web tabanlı çalışan bütün şahıs ya da kuruluşlar amacıyla, başvuran şahıs ya da kuruluş doğrulusunda müracaatnun ayrıntılarını sahibi olan (var olan .com ya da .net uzantılı internet sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe
e)Unvana göre müracaat yapılması durumunda Ticari Tescil Belgesi.
f)Başvuru sahibi şahıs ise, kimlik fotokopisi


Şahıs olarak .NET,TR alımı,


a) Almak istenilen ismin marka tescil belgesi yada marka tescil müracaat belgesi,
b) .NET.TR dilekçesi,
c) Alan adı tahsis formu
d) Marka tescil şahıs adına ise kimlik fotokopisi, marka tesciliniz firma adına ise faaliye belgesi yada sicil gazetesi,
e) Elle yazılmış net.tr domain adını kullanma sebebini aktaran imzalı bir dilekçe iletilmesi gerekmektedir.


NOT : İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı amacıyla başvuran şahıs ya da kuruluşlar amacıyla, müracaatnun ayrıntılarını sahibi olan ve uygulanacağı taahhüt edilen internet sayfanın yapılmadığının belirlenmesi durumunda, alakalı alan adının silineceğinin kabul edildiğini bildiren bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe örneği amacıyla tıklayınız.


NET.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR,


Firma ise;


İdari mesul farklılık formu (kaşeli imzalı)
İmza sirküleri,
Yer sağlayıcı etkinlik belgesi.
Şahıs ise;


İdari mesul farklılık formu (kaşeli imzalı),


Kimlik fotokopisi,


Yer sağlayıcı etkinlik belgesi.