EDU.TR alt alan adı T.C. Yüksek ögretim kurumu (YÖK) doğrulusunda tanınmış yüksek çgretim kurumlarının kullanması amacıyla açılmış bir alan adıdır.


Bu alan isminin tüketimi yalnızc T.C. üniversitelerinin ve yüksek öğretim kurumlarının alabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.


Bu alan isminin tahsili amacıyla alan ismini kullana üniverstenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör yada ilgii 1.derece imza yetkisi olan şahıs doğrulusunda imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin “.tr” alan adı yönetimi’ ne gönderilmesi gerekmektedir.


EDU.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,


A) İdari problemli degişiklik formu (kaşeli imzalı)