K12.TR , T.C. MEB’ ce onaylanmış okul evveli egitim veren kurunlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar amacıyla sarfedilen alan adıdır.


Bu alan adı sadece T.C. okul evveli eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kuruluşları doğrulusunda kullanılacak biçimde sınırlandırılmıştır.


Kimler k12 .tr uzantılı domain kaydedebilir?


İlk, orta ve liseler
a) Devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca imzalanmış ve kaşelenmiş Alan Adı Tahsis Formu,
b) Özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı doğrulusunda verdiği Kurum Açma İzin Belgesi ile alakalı belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı, Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ilE iletilmelidir
c) Alan adı talebinde tespit edilen okul evveli eğitim veren bir kreş ise, Milli Eğitim Bakanlığı’ından ya da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alınmış Açılış İzin Belgeleri’ni ve Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir
K12.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,


Devlet Okulları;


İdari problemli degişiklik formu (kaşeli imzalı)
Özel Okullar;


İdari problemli degişiklik formu (kaşeli imzalı)
Milli Eğitim Bakanlığı doğrulusunda verdiği Kurum Açma İzin Belgesi ile alakalı belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve İdari problemli degişiklik formu (kaşeli imzalı),